Newsroom

Axia Valuers

Κόστος κατεδάφισης μιας οικίας

Μια κατεδάφιση σπιτιών μπορεί να είναι απαραίτητη για διάφορους λόγους. Συχνά οι αγοραστές αγοράζουν ένα προσοδοφόρο ακίνητο με ένα ερειπωμένο κτίριο σε μια ιδιαίτερα καλή τιμή. Το σπίτι κατεδαφίστηκε και πραγματοποιήθηκε ένα νέο κτίριο. Για να μην πέσετε σε καμία παγίδα κόστους, θα πρέπει να υπολογίσετε τα έξοδα για την κατεδάφιση του σπιτιού ήδη εκ των προτέρων και να συμπεριλάβετε στην τιμή αγοράς.

Ένας άλλος πιθανός λόγος για την κατεδάφιση ενός σπιτιού είναι κακές αγορές. Εάν έχετε αγοράσει ένα σπίτι και αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι το κτίριο δεν μπορεί να αποκατασταθεί, τότε πρέπει επίσης να κάνετε μια κατεδάφιση.


Το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο

Το κόστος για την κατεδάφιση δεν εξαρτάται πρωτίστως από το χώρο διαβίωσης, καθώς υπάρχουν διάφοροι παράγοντες επηρεασμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης πολλών αμιάντων ή άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, τότε οι δαπάνες αυξάνονται.

Κατά μέσο όρο, οι δαπάνες για ένα μέσο οικογενειακό σπίτι ανέρχονται σε περίπου 50 έως 90 ευρώ ανά m² . Αυτή η εκτίμηση σας επιτρέπει να καθορίσετε το αναμενόμενο ελάχιστο και μέγιστο κόστος.

Παράδειγμα υπολογισμού για τον προσδιορισμό του πιθανού κόστους

Στα επόμενα, το ελάχιστο και το μέγιστο κόστος μιας οικογενειακής κατοικίας 200 τ.μ. δίδονται ως παράδειγμα. Αν υπολογίσετε με 50 ευρώ ανά m², τότε θα προκύψουν

50 € x 200 m² = 10.000 € κόστος κατεδάφισης

Εάν το κόστος ανέρχεται σε 90 ευρώ ανά m², τότε οι δαπάνες αυξάνονται

90 € x 200 μ2 = 18.000 €

Παράγοντες

Το μέγεθος του κτιρίου

Όσο μεγαλύτερη είναι η μονοκατοικία, τόσο περισσότερος χρόνος εργασίας και μηχανής χρειάζονται για κατεδάφιση. Ο απαιτούμενος χρόνος είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μία από τις βάσεις υπολογισμού για τον προσδιορισμό του κόστους στην εταιρεία κατεδάφισης. Τα δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν

Τα δομικά υλικά έχουν διαφορετικά βάρη, μεγέθη και κόστος διάθεσης. Εάν, για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκαν πτερύγια Eternit για την κάλυψη της στέγης, πρέπει να απορριφθούν χωριστά. Κατά την αντιμετώπιση των τοξικών πλακών, απαιτείται ειδική προσοχή, η οποία κοστίζει χρόνο και χρήμα.

Χρησιμοποιούνται ειδικά δοχεία και το κόστος διάθεσης είναι υψηλότερο. Πολλά άλλα υλικά απορρίπτονται ως μικτά απόβλητα.

Τα τοπικά χαρακτηριστικά

Για την κατεδάφιση, η τοποθεσία και η γύρω περιοχή είναι ζωτικής σημασίας. Αν το σπίτι είναι εύκολα προσβάσιμο από όλες τις πλευρές και υπάρχει αρκετός χώρος, η κατεδάφιση απλοποιείται. Αν το κτίριο είναι εκτός δρόμου και είναι δύσκολο να φτάσετε με τα μηχανήματα, ή αν υπάρχουν άλλα σπίτια ακριβώς δίπλα του, τότε η προσπάθεια αυξάνεται, με αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος.

Απαιτούνται μέτρα ασφαλείας

Όσο πιο εκτεταμένα είναι τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, τόσο πιο ακριβά θα είναι η κατεδάφιση. Εάν το σπίτι βρίσκεται δίπλα σε πεζόδρομο ή δρόμο, τότε οι περιοχές αυτές πρέπει να κλείσουν.

Προστατεύστε τα γειτονικά κτίρια

Τα πιο πυκνά παρακείμενα κτίρια είναι, τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν. Ειδικά στην περίπτωση των άμεσα παρακείμενων κατοικιών, γενικά απαιτούνται προστατευτικά μέτρα, τα οποία προκαλούν κόστος.

Το εσωτερικό των σπιτιών

Το κόστος της κατεδάφισης εξαρτάται επίσης από το εσωτερικό του κτιρίου. Εάν υπάρχουν εδώ επικίνδυνα απόβλητα, πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. Ο απαιτούμενος χρόνος αυξάνεται και αυξάνεται το κόστος. Για παράδειγμα, οι πίνακες αμιάντου στις οροφές ή σε άλλους ρύπους είναι δυνατές.

Το κελάρι

Εάν η μονοκατοικία έχει ένα κελάρι, τότε πρέπει να βυθιστεί. Η προκύπτουσα οπή γεμίζει και το έδαφος συμπιέζεται. Σημειώστε ότι αυτό το σημείο είναι κρίσιμο για την ασφάλεια της νεότερης κατασκευής. Χωρίς επαρκή συμπύκνωση, το νέο κτίριο δεν μπορεί να κατασκευαστεί.

Συμβουλή: Για το νέο κτίριο είναι απαραίτητη η απόδειξη επαγγελματικής συμπύκνωσης.

Μέσο κόστος

Αν πρόκειται για μονοκατοικία με Teilunterkellerung, τότε το κόστος είναι εφικτό, καθώς το σπίτι είναι εύκολα προσβάσιμο, κατά μέσο όρο περίπου 10.000 έως 25.000 ευρώ. Σε ένα μικρό σπίτι Σαββατοκύριακου, το οποίο δεν διαθέτει κελάρι, πρέπει να περιμένετε μεταξύ 5.000 και 12.500 ευρώ. Όσο μεγαλύτερο είναι το κτίριο, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος.

Νομικές απαιτήσεις

Πριν αρχίσετε με την κατεδάφιση, πρέπει να καταχωρήσετε την προγραμματισμένη εργασία στο γραφείο του κτιρίου . Σε ορισμένες περιοχές χρειάζονται περισσότερες άδειες. Το προσωπικό του υπεύθυνου κτιρίου σας ενημερώνει, κατόπιν αιτήματος, σχετικά με τις απαραίτητες διατυπώσεις. Ειδικές απαιτήσεις ισχύουν για καταχωρημένα κτίρια. Εάν πρόκειται για ένα τέτοιο αντικείμενο ή προστατευόμενα κτίρια στην περιοχή, πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση και μια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εξαιρέσεις ισχύουν για σπίτια μεγέθους μικρότερου των 300 μ². Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καμία ένδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπλέκεται το θέμα "προστασία μνημείων".


Ένα παράδειγμα για την κατεδάφιση μιας μονοκατοικίας

Αν υποθέσουμε ότι το κτίριο έχει ένα χώρο 150 τ.μ., είναι ελεύθερο και υπόγειο, τότε υπάρχουν τα ακόλουθα έξοδα:

·         Σχεδιασμός κατεδάφισης από μια εξειδικευμένη εταιρεία: 1.000 ευρώ

·         Διάθεση εσωτερικών χώρων και άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες: 2.000 ευρώ

·         Κόστος κατεδάφισης για το κτίριο: 10.000 ευρώ

·         Δακρύοντας το ίδρυμα, γεμίστε με χώμα και συμπαγές: 4.000 ευρώ

·         Διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων 1.000 ευρώ

·         Απόρριψη των ερειπίων: 2.000 ευρώ

·         Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το συνολικό κόστος: 20.000 ευρώ

Αυτοκαταστροφή ή εταιρεία κατεδάφισης

Μια οικιακή κατεδάφιση είναι μια μεγάλη επιχείρηση που χρειάζεται επαγγελματική εκτέλεση. Πάνω απ 'όλα, η εξέταση όλων των προφυλάξεων ασφαλείας είναι κρίσιμη. Εάν έχετε ήδη εμπειρία στην κατεδάφιση των κτιρίων, τότε υπό ορισμένες συνθήκες μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κατεδάφιση μόνοι σας ενοικιάζοντας τις κατάλληλες μηχανές μόνοι σας. Εδώ πρέπει να εξετάσετε το μέγεθος και την κατάσταση του σπιτιού. Παλαιότερα, μικρότερα και ήδη ερειπωμένα σπίτια με μισό ξύλο μπορούν να σχιστούν σχετικά εύκολα με τη βοήθεια ενός μεγάλου εκσκαφέα. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να λάβετε υπόψη τις νομικές συνθήκες του τόπου κατοικίας σας. Ωστόσο, για τις πέτρινες κατοικίες, απαιτείται πάντοτε μια μπάλα εκσκαφής, η οποία χρησιμοποιείται από εξειδικευμένες εταιρείες, η οποία απαιτεί την ανάθεση των κατάλληλων εταιρειών. Σημειώστε επίσης τα έξοδα που προέκυψαν μετά την πραγματική κατεδάφιση. Εάν το σπίτι είναι σκισμένο, τότε είναι σημαντικό να μεταφέρετε όλα τα υλικά σε δοχεία και να τα απορρίψετε επαγγελματικά. Εάν τα υλικά ταξινομηθούν, εξοικονομείτε κόστος. Εδώ μια εξειδικευμένη εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών μηχανών, πολλούς υπαλλήλους και πλούσια εμπειρία, έτσι ώστε η διάθεση να προχωρήσει σχετικά γρήγορα.

Μείωση του κόστους

Ειδικά στις προκαταρκτικές εργασίες μπορείτε να μειώσετε το κόστος. Κάνετε όσες από αυτές τις εργασίες μπορείτε και στη συνέχεια μειώστε τα έξοδά σας. Εάν το σπίτι είναι ακόμα επιπλωμένο, τότε μπορείτε να πραγματοποιήσετε τον καθαρισμό και τη διάθεσή σας. Αυτό εξοικονομεί χρόνο εργασίας αργότερα και συνεπώς κοστίζει.

Ένας άλλος τρόπος να μειωθεί το κόστος είναι να δημιουργηθεί χώρος. Όσο καλύτερο είναι το κτίριο που είναι προσβάσιμο, τόσο ευκολότερη θα είναι η δουλειά. Επομένως προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσβαση, ενδεχομένως με την υλοτομία δέντρων. Τα εμπόδια πρέπει να απομακρύνονται και το σπίτι πρέπει να εκκενωθεί.

Ορισμένα υλικά μπορούν να μεταπωληθούν με επιτυχία ή να διατεθούν για όσο διάστημα είναι ακόμα σε καλή κατάσταση:

·         δοκάρια

·         παράθυρο

·         στέγες από σχιστόλιθο

·         τούβλα

·         Μεταλλικά μέρη (σωληνώσεις, μεταλλικά τιράντες, χαλύβδινες δοκοί)

Αυτό εξοικονομεί το κόστος διάθεσης, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τα κυβικά μέτρα ή το βάρος.


Συμβουλή: Σημειώστε ότι πρέπει να πραγματοποιήσετε μια απαραίτητη κατεδάφιση το συντομότερο δυνατό. Εάν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης σε ένα ερειπωμένο κτίριο, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Οι παραβιάσεις οδηγούν σε πρόστιμα και σε κίνδυνο για τους ανθρώπους και την ιδιοκτησία. Εάν τα ερειπωμένα κτίρια καταρρεύσουν παρά τη λήψη μέτρων ασφαλείας, η επακόλουθη αύξηση του κόστους.


Συμβουλές για γρήγορους αναγνώστες:

·         50 έως 90 ευρώ ανά m²

·         κατά μέσο όρο 10.000 έως 25.000 ευρώ

·         ανάλογα με τη μέθοδο κατασκευής

·         Τα ειδικά απόβλητα αυξάνουν το κόστος

·         Ο αμίαντος εξασφαλίζει υψηλότερο κόστος

·         Το κελάρι πρέπει να σκάψει

·         Στη συνέχεια συμπτύξτε το έδαφος καλά

·         Λάβετε μέτρα ασφαλείας για κατεδάφιση

·         Συμβουλευτική εταιρεία ειδικών

·         Μπορείτε να κάνετε κάποια προκαταρκτική εργασία μόνοι σας

·         Λάβετε τις άδειες

·         Καταγράψτε την κατεδάφιση στο γραφείο του κτιρίου

·         εξασφαλίστε την ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι


credits: https://gre.zhonyingli.com/die-kosten-f-r-einen-hausabriss-efh-abrisskosten-pro-m

Τρυφωνας Μάμας MRICS 

Chartered Property Valuer (ΕΤΕΚ Α180358) 

Estate Agent (Reg. No. 841)

Loading...