Newsroom

Axia Valuers

Εκτιμήσεις ΕΣΤΙΑ

Σε εξωτερικές εκτιμήσεις θα προβαίνουν οι ειδικοί που θα αναλάβουν τις εκτιμήσεις της αξίας των κατοικιών που αναμένεται να ενταχθούν στο σχέδιο «Εστία», αναφέρει στο Insider ο πρόεδρος του RICS Κύπρου Θωμάς Δημόπουλος ο οποίος δεν θεωρεί πως θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα όσο αφορά τις τελικές εκτιμήσεις. Κάτι τέτοιο όπως σημειώνει ο κ. Δημόπουλος εμπίπτει στα διεθνή πρότυπα και ακολουθείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των γραφείων στην Κύπρο. 
 
Πιο κάτω οι απαντήσεις του προέδρου του RICS Κύπρου όσο αφορά τις αναμενόμενες εκτιμήσεις που θα γίνουν λόγω του σχεδίου «Εστία»:
 
Έχουν ξεκινήσει οι τράπεζες να σας ζητούν εκτιμήσεις για το σχέδιο Εστία;
Αν και οι εξαγγελίες για το σχέδιο είναι αρκετά παλαιότερες, είναι γεγονός, πως εδώ και κάποιες εβδομάδες τα περισσότερα εκτιμητικά γραφεία διεκπεραιώνουν υποθέσεις για το «Εστία» εκ μέρους των τραπεζών ενώ αυξημένο είναι και το ενδιαφέρον των υποψήφιων να ενταχθούν στο σχέδιο. Πρόκειται για αρκετά σημαντικό σχέδιο -ειδικά για τους ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας. Η κριτική ημερομηνία είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2017 (δηλαδή αν η χορήγηση κατέστησε μη εξυπηρετούμενη μετά την ημερομηνία αυτή, ο δανειολήπτης δε δύναται να ενταχθεί στο σχέδιο).

Ισχύει ότι οι εκτιμήσεις θα γίνονται από τα έξω; Σας βοηθά ως εκτιμητές αυτή η μέθοδος; Υπάρχουν ρίσκα;
Οι οδηγίες από τις τράπεζες για αυτού του είδους τις εκτιμήσεις αναφέρουν εξωτερική επιθεώρηση. Βάσει των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (IVS) που υιοθετεί το RICS και ακολουθούνται από τη συντριπτική πλειοψηφία των γραφείων στην Κύπρο, η εκτίμηση βάσει εξωτερικής επιθεώρησης είναι εφικτό να γίνει με γνώση και σύμφωνη γνώμη του εντολέα της εκτίμησης, ενώ και ο εκτιμητής θα πρέπει να προβεί σε ανάλογες υποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να παραθέσει στην τεχνική του έκθεση. Σίγουρα το ενδεδειγμένο είναι να γίνεται εσωτερική επιθεώρηση του ακινήτου και να έχουν δοθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως σχέδια, άδειες κτλ, αλλά υποθέτω λόγω πίεσης χρόνου, προτιμήθηκε η εξωτερική επιθεώρηση. Πιστεύω πως κάποιος έμπειρος εκτιμητής μπορεί να προσεγγίσει ικανοποιητικά την αξία του ακινήτου μόνο με την  εξωτερική επιθεώρηση αν και η ακρίβεια σίγουρα είναι χαμηλότερη. Πιστεύω δε ότι δε θα προκύψει κανένα θέμα ακόμα και με τις εξωτερικές επιθεωρήσεις για αξίες 280χιλ. ευρώ και κάτω. Σίγουρα για αξίες στο όριο των 350χιλ. ευρώ (+/- 15%) θα ήταν καλό να γίνεται και εσωτερική επιθεώρηση ώστε να μην υπάρξουν «αδικίες». Στο σημείο αυτό αναφέρω πως όλα τα μέλη του RICS Κύπρου έχουν τουλάχιστον δύο έτη επαγγελματικής εμπειρίας και διαθέτουν την κατάρτιση για να χειριστούν ανάλογες υποθέσεις.  
 
Η κάθε εκτίμηση τη τιμή θα έχει; 
Δυστυχώς οι χρεώσεις είναι πολύ χαμηλές και στο όριο του να γίνονται αποδεκτές (κάποιοι συνάδελφοι επέλεξαν να μην ασχοληθούν με το συγκεκριμένο σχέδιο). Δεν υπάρχει σταθερή πολιτική από τις τράπεζες για τις χρεώσεις, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, η αμοιβή του εκτιμητή είναι χαμηλότερη από τη συμφωνημένη για νέες χορηγήσεις. Ιδιαίτερη προσπάθεια έγινε στο θέμα αυτό από το Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών Κύπρου και σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε και μικρή αναπροσαρμογή των χρεώσεων προς τα πάνω.

Θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στην αυξημένη ζήτηση; Υπάρχουν πρακτικά προβλήματα;
Θα έλεγα πως δεν υπάρχουν πρακτικά προβλήματα προς το παρόν. Φαίνεται πως ο υφιστάμενος αριθμός εκτιμητών επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες αν και πρόκειται για επάγγελμα με πολύ υψηλή ζήτηση, εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας και με πολύ καλές μελλοντικές προοπτικές  αφού μπορούν να εργαστούν είτε ως εκτιμητές, ως σύμβουλοι επενδύσεων, διαχειριστές ακινήτων ή και χαρτοφυλακίων ακινήτων, μεσίτες και άλλα συναφή. Εξειδικευμένες σπουδές στο αντικείμενο παρέχονται και από ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο.

Πόσες τελικά εκτιμήσεις θα γίνονται; Είναι 2 με βάση το σχέδιο Εστία ή θα πρέπει να κάνετε περισσότερες;
Χωρίς να το γνωρίζω με απόλυτη ακρίβεια, υποθέτω ότι η Τράπεζα θα προβαίνει σε μια εκτίμηση, ενώ ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στο σχέδιο θα προσκομίζει δική του. Στις περιπτώσεις που οι δυο εκτιμήσεις συγκλίνουν ή η απόκλιση είναι μικρή (κάτω από τα όρια του 20%) θεωρώ ότι θα γίνεται αποδεκτός ο μέσος όρος, ενώ όταν είναι πάνω από 20% αναμένω πως θα γίνεται και τρίτη εκτίμηση.

Αναλυτικά το άρθρο εδώ
Loading...