Newsroom

Axia Valuers

Βλέπουν τους πύργους και όχι τη Λεμεσό

Στο νέο πλαίσιο που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την αδειοδότηση πολυόροφων κτηρίων όπως και στην επίδραση του φαινομένου αυτού στις πόλεις και κυρίως στην Λεμεσό, αναφέρεται σε συνέντευξη του στο InBusinesNews, ο Πρόεδρος του ΔΣ του RICS Κύπρου, Θωμάς Δημόπουλος. Ο κ. Δημόπουλος εκφράζει τη θέση ότι οι αρχές επιμένουν να αδειοδοτούν “κατά παρέκκλιση” ή με “διακριτική ευχέρεια” μη βλέποντας συνολικά το πρόβλημα. Από τον τρόπο αντίδρασης των αρχών, τονίζει ο Πρόεδρος του ΔΣ του RICS, φαίνεται πως πρωταρχικός στόχος είναι να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση για τα προγράμματα διαβατηρίου. Αναφερόμενος στα κίνητρα που είχαν δοθεί για τέτοιες αναπτύξεις, εκφράζει τη θέση ότι «κλίνουν προς το ιδιωτικό συμφέρον», ενώ μεταξύ άλλων, βλέπει ότι με τον τρόπο που ακολουθείται σήμερα στην αδειοδότηση ψηλών κτηρίων υποβαθμίζεται η ποιότητα των ενοίκων άλλων κτηρίων. Ερωτηθείς για το πως θα επηρεαστούν περαιτέρω οι τιμές των ακινήτων στη Λεμεσό υπό αυτά τα δεδομένα, ο κ. Δημόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι το πρόβλημα ειδικά για τους Λεμεσιανούς είναι πως δεν υπάρχουν ακίνητα σε προσιτές τιμές. Δημοσιεύματα αναφέρονται σε νέο πλαίσιο, το οποίο θα διέπει για το επόμενο διάστημα την αδειοδότηση πολυώροφων κτηρίων στις πόλεις. Ποια η άποψη σας για τις αλλαγές που προωθήθηκαν; Είναι προς την ορθή κατεύθυνση ή όχι; Το νέο αυτό πλαίσιο είναι ουσιαστικά μια εγκύκλιος η οποία επιχειρεί να καθορίσει τη “διακριτική ευχέρεια” της Πολεοδομικής Αρχής και σίγουρα λαμβάνεται θετικά υπόψη σε σχέση με προηγουμένως που το τοπίο ήταν αρκετά θολό... Σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η Κύπρος για σειρά ετών είχε τους πιο χαμηλούς συντελεστές δόμησης (ελάχιστες ζώνες επέτρεπαν πέραν του 160% με τη συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών να καλύπτονται από επιτρεπόμενο ΣΔ της τάξης του 90% με 100%). Αυτό είχε ως συνέπεια να αυξηθεί το φαινόμενο της περιαστικοποίησης και της αστικής διάχυσης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν λίγα χρόνια επιτρεπόταν και η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε μη οικιστικές περιοχές στη Δήλωση Πολιτικής (η εξαίρεση είχε γίνει κανόνας). Όλα αυτά οδήγησαν σε ακόμη μια θλιβερή πρωτιά την Κύπρο αυτή της μεγαλύτερης σφραγισμένης επιφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να προβληματίσει έντονα, δεδομένης και της έλλειψης νερού και της μη απορρόφησης του βρόχινου νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα. Η λύση στο παραπάνω είναι να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να ευνοηθούν οι συνθήκες για τη δημιουργία “compact cities”, δηλαδή πόλεις με ψηλά κτήρια που δεν είναι ιδιαίτερα εξαπλωμένες. Δυστυχώς όμως οι αρχές επιμένουν να αδειοδοτούν “κατά παρέκκλιση” ή με “διακριτική ευχέρεια” μη βλέποντας συνολικά το πρόβλημα. Από τον τρόπο αντίδρασης των αρχών φαίνεται πως πρωταρχικός στόχος είναι να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση για τα προγράμματα διαβατηρίου. Ποιες οι δικές σας εισηγήσεις για βελτίωση του πλαισίου που αφορά την ανέγερση ψηλών κτηρίων; Κάθε κτήριο 20 και πλέον ορόφων σε περιοχή που το μέγιστο επιτρεπόμενο ήταν τέσσερις μέχρι πρόσφατα, δημιουργεί αρκετές χωροταξικές δυσλειτουργίες στην άμεση περιοχή. Ναι μεν τα υψηλά κτήρια είναι στο σύνολό τους υψηλού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και γίνονται αμέσως τοπόσημα χαρακτηρίζοντας την περιοχή, εντούτοις υποβαθμίζουν την ποιότητα των ενοίκων των άλλων κτηρίων λόγω των περιορισμών σε θέα, αύξησης κίνησης κτλ. Η δική μας εισήγηση είναι πως η αύξηση αυτή πρέπει να γίνει σταδιακά με αύξηση των συντελεστών ανάπτυξης σε ορίζοντα 20ετίας. Το τελευταίο διάστημα έχει δοθεί πράσινο φως σε πολλές αναπτύξεις που αφορούν ψηλούς πύργους κυρίως στη Λεμεσό, ενώ εκκρεμούν ακόμα πολλές άλλες. Θεωρείτε πως τα κίνητρα που εδόθησαν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση; Στη βιβλιογραφία ο ορθός Πολεοδομικός Σχεδιασμός ορίζεται αυτός που εξισορροπεί το Δημόσιο με το Ιδιωτικό συμφέρον. Τα συγκεκριμένα κίνητρα συνολικά θα λέγαμε πως κλίνουν προς το Ιδιωτικό συμφέρον αν και δε θα πρέπει να παραγνωρίσουμε τα τεράστια έσοδα που λαμβάνει το κράτος από το πρόγραμμα των διαβατηρίων. Ποιά θετικά και ποια αρνητικά βλέπετε στην ραγδαία αύξηση τέτοιων αναπτύξεων, με τον τρόπο που γίνεται; Στα θετικά σίγουρα το ότι πρόκειται για κτήρια υψηλής αισθητικής στάθμης και ότι εξυπηρετούν τους “αγοραστές υπηκοότητας” προσφέροντας σημαντική πηγή εσόδων στο κράτος και αρκετές θέσεις εργασίας στον τοπικό πληθυσμό. Στα αρνητικά το ότι υποβαθμίζονται τα διπλανά κτήρια και η ζωή των ενοίκων σε αυτά. Ο Δήμος Λεμεσού έχει δημόσια εκφράσει φόβους πως η κατασκευή τέτοιων μεγάλων κτηρίων, με τον τρόπο που γίνεται, θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λεμεσού. Κατά πόσον συμμερίζεστε αυτή την άποψη; Ο προβληματισμός είναι λογικός και εύστοχος αφού η μετάβαση από τους τέσσερις στους 20 και πλέον ορόφους δε γίνεται ομαλά. Πόσο θα επηρεάσει τις τιμές των ακινήτων γενικότερα στη Λεμεσό, η προσφορά διαμερισμάτων πολυτελείας στους πύργους αυτούς; Το θέμα είναι πως οι μονάδες αυτές δεν απευθύνονται στον τοπικό πληθυσμό αλλά στους “αγοραστές διαβατηρίου”. Το πρόβλημα για τον τοπικό πληθυσμό και ειδικά της Λεμεσού είναι πως δεν υπάρχουν ακίνητα σε προσιτές τιμές. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που προκύπτει είναι πως ουσιαστικά καταργείται και η έννοια της Αγοραίας Αξίας για γη που πληροί τις προϋποθέσεις για ανέγερση ανάλογου κτηρίου. Οι συνάδελφοι εκτιμητές δεν είναι δυνατόν να έχουν άποψη για την αξία της γης αν δεν τους δοθεί apriori ο τελικός ΣΔ και τα σχέδια / άδειες τις προτιθέμενης ανάπτυξης. Έντονοι προβληματισμοί εκφράστηκαν και από τα μέλη του ΔΣ του RICS Κύπρου, Jennifer Sharpe MRICS και Άθου Τοφαρίδη MRICS, για την απορρόφηση όλων αυτών των μονάδων από τα υφιστάμενα αλλά και τα υπό μελέτη έργα αλλά και φόβοι ότι ίσως κάποια παραμείνουν ημιτελή αν δεν επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός πωλήσεων off plan για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ρευστότητα για τη συνέχιση των έργων.
Διαβάστε το άρθρο εδώ
Loading...