Newsroom

Axia Valuers

Blockchain in Real Estate

Τί είναι το blockchain

Το blockchain με πολύ απλά λόγια είναι μια δημόσια βάση δεδομένων η οποία καταγράφει το ιστορικό των συναλλαγών. Η συστοιχία αυτή των συναλλαγών (ιστορικό) που καταγράφονται στη βάση δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Επίσης η βάση αυτή δεν διατηρείται σε έναν υπολογιστή αλλά βασίζεται σε τεχνολογία peer to peer δηλαδή σε ένα δίκτυο υπολογιστών / χρηστών. Το δίκτυο αυτό  χρησιμοποιεί την επεξεργαστική ισχύ, τον αποθηκευτικό χώρο και το εύρος ζώνης (bandwidth) των κόμβων (των χρηστών). Όλοι οι κόμβοι του δικτύου έχουν ίσα δικαιώματα. Πληροφορίες που βρίσκονται στον ένα κόμβο, ανάλογα με τα δικαιώματα που καθορίζονται, μπορούν να διαβαστούν από όλους τους άλλους και αντίστροφα.

Θετικά του blockchain στο Real Estate

·         Διαφάνεια: Αναμφισβήτητα η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής στις συναλλαγές θα επιφέρει την πολυπόθητη διαφάνεια. Οι συναλλαγές που περιέχουν μη φορολογημένα χρήματα αναμένεται να εκλείψουν. Στοιχεία που σχετίζονται με ανακαινίσεις του ακινήτου, κόστος κατασκευής, κόστος πρώτης (δεύτερης κτλ.) απόκτησης θα καταγράφονται στο ledger και όλοι θα έχουν πληροφορίες για οποιαδήποτε συναλλαγή και μεταβολή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επί του ακινήτου.

·         Ταχύτητα: Ένα από τα βασικότερα προβλήματα στις συναλλαγές σήμερα είναι η γραφειοκρατία που σε ουκ ολίγες φορές είναι αποκαρδιωτική και αποθαρρύνει τους αγοραστές των ακινήτων (ειδικά τους ξένους). Θα χρησιμοποιήσω την ατάκα ενός φίλου που ασχολείται με τα κτηματομεσιτικά με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία είκοσι χρόνια που μου λέει «Πριν 10 χρόνια χρειαζόμασταν 6 μήνες για να πείσουμε τον αγοραστή να αυξήσει την προσφορά και τον πωλητή να μειώσει τις απαιτήσεις του, ενώ πλέον οι δυο συμβαλλόμενες πλευρές συμφωνούν σε 2 μέρες και η ολοκλήρωση της συναλλαγής χρειάζεται πέραν του ενός έτους». Το proof of funds πλέον έχει γίνει εφιάλτης ακόμη για φορολογημένα χρήματα και η μεταφορά χρημάτων από ένα τραπεζικό ίδρυμα σε άλλο είναι αρκετά δύσκολή και αργή. Με την εφαρμογή του blockchain οι συναλλαγές θα γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού και το κυριότερο: χωρίς ενδιάμεσους!

·         Παραγωγή Δεδομένων: Στις συναλλαγές όπως γίνονται σήμερα με ανταλλαγή εγγράφων, συμβολαίων κτλ. που αποθηκεύονται σε φακέλους, πολλά δεδομένα που αφορούν τα ακίνητα χάνονται και εξαφανίζονται. Με την εφαρμογή της προαναφερθείσας τεχνολογίας, όλα θα καταγράφονται στο ledger και θα είναι διαθέσιμα στο κοινό – οπότε και στους εξειδικευμένους επιστήμονες που θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να μελετήσουν τα ακίνητα, προκειμένου να κάνουν πρόβλεψη και να κατανοήσουν τους  κύκλους των ακινήτων, ενώ θα αποφεύγονται τα λάθη στις δανειοδοτήσεις και να ελαχιστοποιηθούν τα κόκκινα δάνεια και οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Δεν θα υπάρχουν πλέον ατελείς βάσεις δεδομένων (με 2-3 αξίες όπως αξία δήλωσης και αξία αποδοχής, μερίδια χωρίς συμφωνίες διανομής, συναλλαγές χωρίς επικαιροποιημένους Τίτλους Ιδιοκτησίας)

Προβληματισμοί και επαγγέλματα που θα αλλάξουν

Οι τρεις βασικοί πυλώνες της αλλαγής που θα επιφέρει η εφαρμογή του blockchain όπως πολύ συνοπτικά αναφέρθηκαν παραπάνω είναι διαφάνεια, ταχύτητα και δεδομένα. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε όμως πως οι ατέλειες του υφιστάμενου συστήματος, καλώς ή κακώς έχουν δημιουργήσει και εξελίξει πολλά επαγγέλματα όπως ας πούμε του εκτιμητή. Το ότι το κοινό δεν έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση που απαιτείται για να πάρει μια σωστή απόφαση, απαιτεί τη χρήση του εξειδικευμένου επιστήμονα που λέγεται εκτιμητής ακινήτων ο οποίος κατά βάση χρησιμοποιεί τη συγκριτική μέθοδο, αναλύοντας ιστορικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας την εμπειρία και την κρίση του. Νοουμένου λοιπόν ότι το blockchain εφαρμοστεί επιτυχώς, οι εργασίες που κάνουν οι εκτιμητές σήμερα με την ανάλυση ιστορικών συναλλαγών, θα μειωθούν σημαντικά. Η επιστημονική τους προσέγγιση θα αλλάξει σημαντικά. Θα υπάρχει σημαντική ζήτηση για forward looking προσεγγίσεις (όπως της προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών – discounted cash flow), ενώ οι επιστήμονες εκτιμητές θα πρέπει να επανεκπαιδευτούν και να αποκτήσουν γνώσεις προγραμματισμού, ανάλυσης δεδομένων και στατιστικής.

Αντίστοιχες φυσικά είναι και οι αλλαγές σε κτηματομεσίτες αλλά και λογιστές, δικηγόρους που εξειδικεύονται στα ακίνητα. 

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της δημοσίευσης εδώ

Ο Δρ. Δημόπουλος Θωμάς είναι ιδρυτής και διευθυντής της AXIA Chartered Surveyors, συνιδρυτής και διευθυντής της Real Geosolutions LTD, Λέκτορας στις Εκτιμήσεις Ακινήτων στο Παν. Νεάπολις, και Επισκέπτης Καθηγητής στο τμήμα Πολ. Μηχ/κων και Μηχ/κών Γεωπληροφορικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ. Eίναι μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Κύπρου και διατελεί μέλος του European Board of International Valuation Standards Council από το 2020.

Loading...